Premies en groene lening

Er zijn verschillende premies te verkrijgen, wanneer u uw dak isoleert.
Hier wat informatie met nuttige links.

1.Premie van de netbeheerder

Alle netbeheerders geven een premie van 4 € per mē voor uw dakisolatie die u laat plaatsen door een geregistreerde aannemer.
De voorwaarde om een premie te verkrijgen is dat de R-waarde van de dakisolatie ten minste 3 mē K/W bedraagt.
Voor meer informatie klik op www.eandis.be

2.Vlaamse dakisolatiepremie van 500 €

Deze kun je verkrijgen indien de geïsoleerde dakoppervlakte minstens 40 mē bedraagt,  en de R-waarde van de dakisolatie minstens 3 mēK/W bedraagt.
Voor meer informatie klik op www.vlaanderen.be

3.Belastingsvermindering van 40 % van de investering

Voor meer informatie, klik op www.fgov.be

4.Groene lening

De groene lening geldt enkel nog tot eind 2011 !
Voor meer informatie, klik op www.fgov.be

5.Premie voor een groen dak

Voorwaarden hiervoor zijn per gemeente verschillend.

Een voorbeeld in de gemeente Kortrijk :
Bedrag van de premie is 31 € per mē met een max van 1000 €.
Dit kan verkregen worden door een subsidieaanvraagformulier in te vullen en op te sturen tav directie leefmilieu.
Voor meer informatie surf je naar de website van uw gemeente.

6.Website met informatie over premies

Op de website Premiezoeker vind je informatie over alle premies en fiscale voordelen die gegeven worden.
Voor meer informatie, klik op www.premiezoeker.be